//////

Ostatnia duża reforma szkolnictwa w naszym kraju to było utworzenie gimnazjum zamiast powszechnej szkoły podstawowej 8 klasowej. W roku 2012 wchodzi w życie kolejna reforma, obejmująca tym razem szkolnictwo ponadgimnazjalne. O reformie tej dyskutowano od ponad roku, ma ona swoich zarówno zdeklarowanych zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Twórcy reformy twierdzą, że nauka wielu przedmiotów, w tym na przykład historii, w szkole średniej była dokładnym powieleniem programu obowiązującego w gimnazjum, więc nie przynosiło to żadnych efektów. Tak więc zgodnie z reformą w klasie pierwszej szkoły średniej, w tym w liceach ogólnokształcących, będzie historia, jednak już w następnych klasach będzie tylko w formie szczątkowej. Podobnie będzie z niektórymi innymi przedmiotami, tylko te przedmioty, które są obowiązkowe na maturze, jak matematyka, język polski czy język obcy będą obecne w szkołach średnich w nie mniejszej ilości, niż dotychczas. Od klasy II jest coraz mniej przedmiotów ogólnych (godzin nauczania), wchodzi natomiast ukierunkowanie danego ucznia, więc będzie większa liczba godzin nauczania przedmiotów, które dany uczeń sobie wybierze. Pozwoli to na opanowanie konkretnej wiedzy w znacznie lepszym zakresie niż dotychczas było to możliwe. Przeciwnicy reformy zarzucają jej twórcom głównie to, że zmniejszona będzie liczba godzin nauki historii.

Od kilkunastu lat w naszym kraju w szkołach zarówno podstawowych, jak i gimnazjach oraz w ponadgimnazjalnych coraz większy nacisk kładzie się na naukę Jerzyków obcych, rozumiejąc, że jest to bardzo istotny element w procesie kształcenia młodego człowieka, a następnie możliwości zatrudnienia i funkcjonowania nie tylko na naszym krajowym rynku pracy, ale też i w innych krajach, głównie będących członkami Unii Europejskiej. Jednak pewne ograniczenia nauki języków obcych w szkołach powszechnych, jak chociażby zbyt mała ilość godzin lub też zbyt liczne grupy powodują, że faktyczne zdobycie umiejętności językowych jest szalenie trudne, ucząc się tylko w systemie szkoły powszechnej. Dlatego też niezbędne jest uzupełnienie nauki w szkołach prywatnych językowych, które znajdują się praktycznie w każdym niedużym nawet mieście. W szkołach takich proces uczenia się języków obcych przebiega z większą intensywnością niż w szkołach powszechnych, chociażby poprzez indywidualnie dobrane metody nauczania w tych placówkach językowych oraz dzięki uczeniu dzieci i młodzieży w dużo mniejszych grupach. Ponadto w szkołach językowych wykładowcy są szczególnie wyselekcjonowani, legitymują się faktyczną znajomością języka, posiadają różnego rodzaju certyfikaty świadczące o poziomie językowym i umiejętnościach przekazywania wiedzy.